Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Vikipedi:Silme politikası - Vikipedi

Vikipedi:Silme politikası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa Vikipedi'nin resmî politikalarından biridir. Sayfanın içeriği, uygulanması gereken bir standart olarak Vikipedistler tarafından benimsenmektedir. Sayfada değişiklik yapmadan önce, bu değişikliklerin Vikipedistler'den onay aldığına emin olun. Uygun görmediğiniz bir madde varsa, tartışma sayfasında sebepleri ile açıkça belirtin.
Kısayol:
VP:SP

Vikipedi Silme politikası'nın amacı, Vikipedi'deki her türlü silme işleminin amacını ve silme prosedürünün kurallarını belirlemek ve belirtmektir.

Her iki işlem farklı özelliklere sahip madde/kategori/resimlerin silinmesi için tasarlanmıştır.

Yöneticiler, herhangi bir madde/kategori/resim silmeden önce, duruma göre hızlı silme veya tartışmayla silme işlemlerinden birini uygulamak zorundadır. Silme işleminde silme politikası'nın izlenmesi zorunludur.

  • Ayrıca henüz hızlı sil uygulanmamış, ama hızlı sil ile silinebilecek bir madde gördüklerinde kullanıcılar maddeye {{sil}} yani sil şablonu koyarak, hızlı sil için sınıflandırabilirler. Aynı şekilde, henüz tatışmayla sil işlemi için aday gösterilmemiş bir maddeyi aday göstermek isteyen bir kullanıcı Vikipedi:Silinmeye aday maddeler sayfasındaki adımları takip ederek maddeyi silmeye aday gösterebilir. Oylama sonucunda, maddenin silinmesine karar verilirse, yönetici maddeyi tartışmayla sil politikası gereğince siler.
  • Silme politikası telif ihlalleri için, özel bir şekilde uygulanabilir. Telif ihlali saptanan bir madde, resim veya medya, eğer söz konusu telif ihlalinin durumu muğlak değilse yani telif ihlali bariz ise, VP:HS Genel, #9 gereğince hızlı sil ile silinebilir. Bununla birlikte, kaynaksız ve/veya uygun şekilde etiketlenmemiş resim veya medya, hızlı sil ile yüklendikten hemen sonra silinemez; resim ve medyanın kaynaksız ve/veya uygun şekilde etiketlenmemiş olduğunun saptanmasından ve uygun şekilde ifade edilmesinden (örneğin {{belirsiz}} ile işaretlenmesinden) 7 gün sonra hâlâ resim veya medyanın durumunda bir değişiklik yoksa, resim veya medya hızlı sil ile silinebilir. Bu silme işleminde kriter, telif hakkı ihlalidir - tarafsızlık ihlali veya bir içeriğin ansiklopedik olup olmayışı bu tür bir silmede kriter olamaz. Eğer herhangi bir yönetici aksi davranışta bulunursa uyarılır.

Bu silme işlemi sadece telif ihlali saptanmış ve telif ihlali olmadığına dair hiçbir bilgi sunulmamış resim ve medya için, saptama ve etiketlendirme tarihinden 7 gün veya daha fazla süre geçtiği durumlarda uygulanabilir. Bu ve ilgili diğer telif bazlı, bekleme süresi barındıran veya barındırmayan şartlara sahip silme kriterleri için Hızlı Silme Politikası'nın ilgili kriterlerine bakabilirsiniz.

  • Eğer bir yönetici veya bürokrat, yetkisindeki fonksiyonlarından birini kullanacaksa o fonksiyona ait Vikipedi politikasına uymak zorundadır. Ayrıca, işlemi uygularken, ilgili politikanın hangi maddesine göre işlemi uyguladığını belirtmesi gereklidir. Örneğin; deneme olarak tanımlanabilecek yeni bir madde hızlı silme işlemi ile silinecekse, yönetici maddeyi silerken, neden kısmına Vikipedi:Hızlı silme Genel, 2 benzeri bir ifade koymalıdır.