Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the SQL - Vikipedi

SQL

Vikipedi, özgür ansiklopedi

SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle Yapısal Sorgulama Dilinin kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL'ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

[değiştir] Tarihçe

Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

[değiştir] Veri Tanımlama Olanakları

SQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır:

CREATE TABLE tablo_adı
Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır.
CREATE TABLE tabloİlçeler (
  ilçeNo mediumint(8) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
  ilçe varchar(30) NOT NULL,
  postakodu varchar(5),
  ilçeTel char(3),
  plakaKodu char(2) NOT NULL
)
ALTER TABLE tablo_adı
Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.
DROP TABLE tablo_adı
Tabloyu fiziksel olarak siler
TRUNCATE TABLE tablo_adı
Tablodaki tüm verileri siler (tablo yapısı kalır)
CREATE VIEW görüş_adı
Görüntü oluşturmak için kullanılır
DROP VIEW görüş_adı
Görüntüyü siler
CREATE INDEX indeks_adı
Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır
DROP INDEX indeks_adı
Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır

==Veri İşleme Olanakları==

SELECT deyimi
SELECT ilçe, postakodu FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = '06'
Ankara'nın ilçeleri ile posta kodlarını gösterir
UPDATE deyimi
UPDATE tabloİlçeler SET postakodu = '06720' WHERE ilçe = 'Bala'
Bala'nın posta kodunu değiştirir
INSERT deyimi
INSERT INTO tabloİlçeler VALUES (, 'Yenişehir', , , '53')
Yeni veriler ekler
DELETE deyimi
DELETE FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = '53'
plakaKodu 53 olan bütün verileri siler

[değiştir] SQL Dilini Kullanan Veri Tabanları