Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Vikipedi:Stil rehberi (başlık) - Vikipedi

Vikipedi:Stil rehberi (başlık)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Biçem Rehberi
Biçem el kitabı
Ek Rehberler

Bağlantılar
Başlıklar
Büyük harf
Fonetik
Giriş Bölümü
Kısaltmalar
Türkçenin kullanımı

Özel Madde Biçemleri

Anlam ayrımı
Tarafsız Yazım
İslam ile ilgili
Musevilik ve Hıristiyanlık

Destek Rehberleri

Standartlar
Yönlendirme
Sayfa nasıl yazılır
Proje nasıl yaratılır
Bilgi kutuları

Maddenin ilk cümlesinin öznesi mümkünse madde adı ile aynı olmalıdır. Örneğin "Mustafa Kemal Atatürk" maddesi "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür." yerine "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır ." cümlesi ile başlamalı ve maddenin başlığını teşkil eden kelimeler kalın yazı ile belirtilmelidir. Giriş bölümünde kullanılan diğer terimlerin kalın yazılmasından kaçınılmalıdır. "Alt başlıklar" madde içeriğini kendi içinde bütünlüğü olan bölümlere ayırır; maddeden bağımsız olarak değiştirilebilen bu başlıklar, yazarlara metin üzerinde daha rahat çalışma imkanı sunar. Alt başlıklar madde içinde aranılan bilgiye daha kolay ulaşılmasına da yardımcı olur.

Konu başlıkları

[değiştir] Kelime seçimi

Madde başlığı ve alt başlıklar mümkün olan en özlü şekilde, belirleyici kelimeler kullanılarak oluşturulmalıdır.

[değiştir] Kelimeler

Başlıklar isim ve isim takımlarından oluşmalıdır. Her sayfanın en alt başlığı olan "Bakınız" bu kurula uymayan tek başlıktır. Bir hareketi belli eden (bknz. yüklem) başlıklar kullanmanız gerekiyorsa her zaman bunu bir isme bağlayınız. Örnek vermek gerekirse "Düşme" iyi bir başlık değildir; bu başlığı "Faaliyetlerin düşmesi" veya "Faaliyetsizlik" olarak değiştirebilirsiniz.

Olumsuzluk eklerini başlıklarda kullanmayınız. Olumsuzlaştırmak istediğiniz kelime yerine bu kelimenin karşıtını kullanınız.

Madde adını başlıklarda tekrarlamayınız. Örnek vermek gerekirse, madde "Ahmet" ise, başlığı "Ahmet'in hazırlık çalışmaları" yerine "Hazırlık çalışmaları" olarak koymanız doğru olacaktır; sunulan bilgilerin Ahmet ile ilgili olduğu okuyucu tarafından zaten bilinmektedir.

[değiştir] Ortak başlıklar ve sıraları

Ayrıca bakınız: Wikipedia:Guide to layout#Standard appendices

Bazı üst başlıklar standart kelimelerden oluşur. Bu tür başlıklarda kelimeler ve büyük-küçük harf kullanımı değiştirilmemelidir. Aşağıda bu tür başlıklar için kabul gören seçenekler sıralanmıştır. Başvuru sistemine ve makalede verilen notlara bağlı olarak bunlardan herhangi biri tercih edilebilir.

 • Bakınız veya İlişkili maddeler
 • Notlar veya Ekler
 • Kaynakça veya Notlar ve kaynakça
 • Daha fazla bilgi veya Bibliyografi
 • Dış bağlantılar veya Vikipedi dışı bağlantılar

veya

 • Bakınız veya İlişkili maddeler
 • Kaynakça veya Notlar ve kaynakça
 • Notlar veya Notlar ve kaynakça
 • Daha fazla bilgi veya Bibliyografi
 • Dış bağlantılar veya Vikipedi dışı bağlantılar

[değiştir] Büyük harf kullanımı

İlk kelimenin ve başlıkta yer alan özel isimlerin baş harflerini büyük, diğerlerini küçük olarak yazınız.
Yanlış : "Kurallar ve Düzenlemeler".
Doğru : "Kurallar ve düzenlemeler"

[değiştir] Bağlantılar

Başlıklarda bağlantı kullanmaktan kaçınınız. Ayarlara bağlı olarak, bazı kullanıcılar net olarak göremeyebilir. Bağlantıyı başlık altındaki ilk cümleye yerleştirmek daha iyi sonuç verir.

[değiştir] Özel Karakterler

Başlıkta; (&),(+),({}) ve ([]) gibi özel karakterler kullanmaktan kaçınınız. (&) yerine "ve" kullanmayı tercih ediniz.

[değiştir] Vurgulama

Başlıkları vurgulamak için; başlığın her iki yanında == (iki eşit işareti) kullanınız. Yanyana üç adet apostrof ''' başlıkta değil, kelimeyi kalın yazmak için kullanılır.

Ayrıca bakınız: Wikipedia:How_to_edit_a_page#Character_formatting

Başlık atarken "==" ile başlayıp, başlığı yazdıktan sonra tekrar "==" eklemek geçerli bir yöntemdir.

[değiştir] Neden böyle yazmanız gerekir?

 • Bölümler aynı tercih setini kullanan kullanıcılar için otomatik olarak numaralandırılır.
 • Bölüm isimlerini sıralı olarak gösteren bir konu başlıkları tablosu otomatik olarak oluşturulur.
 • Bölümler ayrı ayrı düzenlenebilir.
 • Başlıkların içindeki kelimeler taramalar sırasında daha büyük öncelik alırlar.
 • Görme zorlukları yaşayan kullanıcılar için üretilen bazı yazılımlar, madde özetlerini çıkarırken başlıklardan yararlanmaktadır.

[değiştir] Başlık dizisi yaratma

Alt başlıklar yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı doğru bir şekilde yaratılmalıdır. Herhangi bir sayfa için madde başlığı H1 (en üst seviye) olup otomatik olarak yaratılmaktadır. Makale içindeki başlıklar H2 (ikinci seviye, yani "==") seviyesinden başlamalıdır.

Aşağıda görülebileceği gibi; "==" 'in alt başlığı, "===", onun da altbaşlığı "====" olmaktadır. Aynı şekilde devam ederek alt başlıklar yaratmak mümkündür.

Örnek:

==Başlık 1== 
===Başlık 1.1=== 
====Başlık 1.1.1==== 
==Başlık 2==

veya

== Başlık 1 ==
=== Başlık 1.1 === 
==== Başlık 1.1.1 ==== 
== Başlık 2 ==

[değiştir] Boşluklar

Başlıkların altında veya üstünde veya == ile başlık arasında boşluk bırakmak (==Başlık== veya == Başlık ==) yazarın seçimine bağlıdır. Mediawiki yazılımının geçerli sürümünde bu boşluklar başlık gösterimini değiştirmemektedir; her iki durumda da gösterim aynıdır. Ancak birden fazla boşluk kullanıldığında fazladan kullanılan bu boşluklar gösterime yansımaktadır.

Benzer bir durum noktadan sonra boşluk kullanımı konusunda da geçerlidir. Noktalardan sonra bir veya iki boşluk kullanılması gösterimi değiştirmemekte, fark sadece madde düzenlenirken görülebilmektedir. Kullanıcıların tercihine bırakılmış bu durumu kendi tercihinize göre değiştirmeniz -maddenin gösterimini etkilemediği halde- madde geçmişininde büyük değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tür boşlukları olduğu gibi bırakmanız yerinde olacaktır.

Tartışma sayfalarında yer alan "+" sekmesinin açtığı başlıklara dikkat edildiğinde, başlık isminden önce ve sonra ve == işaretleri ile başlık arasında otomatik olarak boşluk yaratıldığı görülür. Bazı kullanıcılar kaynak kodunu okumakta kolaylık sağladığı için bu tarzı uygun bulmaktadır.

[değiştir] Konu başlıkları tablosu (özet)

Kullanılan başlık sayısı 3'ü geçtiğinde "Konu başlıkları" (table of contents - TOC) tablosu bölüm başlıklarını ve alt başlıkları içerecek şekilde otomatik olarak yaratılır. Kullanıcı "Tercihlerim" bölümünde bu fonksiyonu kapatmadığı veya maddeye "<tt><nowiki>__NOTOC__ </nowiki>" kodunu eklenmediği sürece bu uygulama geçerlidir.

Konu başlıkları tablosu "<tt><nowiki>__TOC__</nowiki>" kodu kullanılmadığı sürece ilk bölüm başlığından önce konumlanır. Bu nedenle maddenin giriş bölümü bu tablodan önce yer alır. Giriş bölümünün uzunluğu hakkındaki öneriler Wikipedia:Guide to writing better articles#Lead section sayfasında görülebilir.

Konu başlığı (table of contents - TOC) hakkında daha fazla bilgi için Wikipedia:Section#Table of contents (TOC) sayfasına bakınız.

[değiştir] Konumlandırılması

Konu başlıkları tablosu kullanıcının isteğine bağlı olarak maddenin sağında veya solunda yer alabilir; {{TOCright}} kodu tabloyu sağa, {{TOCleft}} kodu ise sola almaktadır. Ancak bu kodları uygulamak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Konumlandırma hakkında daha fazla bilgi için Wikipedia:Section#Floating the TOC sayfasına bakınız.

[değiştir] Ayrıca bakınız

 • Wikipedia:Section : Konu başlıkları tablosunun bölüm başlıkları yardımıyla nasıl oluşturulduğunun açıklaması.