Web Analytics

Static Wikipedia: Italiano -Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese
Olandese - Polacco - Russo - Turco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita
Ebraico - Greco - Arabo - Coreano - Finlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese
 
Esperanto - Napoletano - Siciliano - Estone - Quality - New - Chinese Standard  - Simple English - Catalan - Gallego - Euskera
Wikipedia for Schools: English - French - Spanish - Portuguese
101 free audiobooks - Stampa Alternativa - The Open DVD - Open Bach Project  - Libretti d'opera - Audioletture

Tür - Vikipedi

Tür

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.

Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins birde tür adı verilir. Bu adlardan ilki tanımlanan türe akraba olan öbür türleride içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe özgü bir addır. Cinsin ismi daima büyük, türün ismi ise daima küçük harflerle italik yazılır.

Örneğin Mavi ladinin bilimsel adı Picea pungens tir. Böylece yeryüzünün herhangi bir yerindeki bir bilim adamı bu türün Türkiye'de bulunan Picea orientalis (doğu ladini) ile yakın akraba olduğunu kolayca anlayabilir.

Türlerin birbirinden farklı oluşunu onların kalıtsal yapısı saptar. Bunlar yapısal, biyokimyasal, fiziksel ve davranışsal ayrıcalıklar olabilir. Tüm bunlara Diagnostik özellikler denir. Birbirine yakın türler, belirli bir coğrafik bölgede birbirinden yalıtılmakta ya da çiftleşme zamanlarının farklılaşmasıyla, farklı davranışlara sahip olarak birbirinden kopmuş, fakat önceden aynı gen havuzuna sahip olan populasyonlardır. Bu yakın türler yapay koşullar altında birbiriyle çiftleşerek yavru elde edilebilir.

Türler sabit olmayıp kendi içinde daha alt birimlere ayrılabilir. Eğer bir tür iki veya daha çok alt tür veya varyete gibi alt taksonlara ayrılıyorsa bu türlere Politipik tür; eğer hiçbir alttüre ayrılmıyorsa buna monotipik tür denilir. Kimi durumlarda iki tür morfolojik bakımdan tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin benzeri olmasına karşın, üreme bakımından tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin aynı olduğu halde aralarında üreme engeli olan türlere ikiz tür adı verilir.


Taksonomi - Taksonlar

Üst âlem (Superregnum) -Âlem (Regnum) - Alt âlem veya Altâlem (Subregnum) - Üst şube veya üst bölüm -
Şube veya Bölüm veya Filum (Zoolojide: Divisio ; botanikde: Phyllum) -
Alt şube veya altbölüm (Zoolojide: Subdivisio ; botanikde: Subphylum) -
Üst sınıf (Superclassis) - Sınıf (Classis) - Alt sınıf veya Altsınıf (Classis) - Infraclassis -
Üst takım (Superordo) - Takım (Ordo) - Alt takım veya Alttakım (Subordo) - Infraordo -
Üst familya (Superfamilia) - Familya veya Aile (Familia) -
Alt familya veya Altaile (Subfamilia) - Oymak (Tribus) - Altoymak (Subtribus) -
Cins (Genus) - Alt cins veya Altcins (Subgenus) - Seksiyon (Sectio) -
Altseksiyon (Subsectio) - Seri (Series) - Altseri (Subseries) - Tür (Species) -
Alt tür veya Alttür (Subspecies) - Varyete (Varietas) veya Irk - Altvariyete (Subvarietas) -
Ira (Forma) veya Tip - Altıra (Subforma)

Biyoloji - Bilimsel sınıflandırma - İkili adlandırma