Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Türkilizce - Vikipedi

Türkilizce

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türkilizce, Türkçe konuşma esnasında İngilizce kelimeleri, deyimleri ve harfleri gereksiz, uygunsuz kullanma durumunu tanımlamak amacıyla oluşturulmuş, eleştirel bir deyim. Türkçe ve İngilizce sözcüklerinin birleşiminden oluşur.

Bu tabir ile, Türkçenin son yıllarda küreselleşmenin ve bilişimin de etkisiyle İngilizce ile hızla artan etkileşimi eleştirilir. Daha doğrusu İngilizce etkisinde konuşulan Türkçe şekli eleştirilir. Çünkü dilin bu şekildeki kullanımı ile her geçen gün yozlaştığı ve bunun ileride Türk dilbilgisinde menfi biçimlenmeler doğurabileceği ve hatta yeni bir lehçe oluşturabileceği savunulur.[kaynak belirtilmeli]

Bu düşüncenin ana dayanağı şunlardır:

1. Herhangi bir sözcüğün Türkçe karşılığı mevcut iken yerine İngilizce bir sözcük kullanılması, bu sözcüklerin Türkçede kullanılması. Örneğin:

 • eğilim -> trend
 • beyin fırtınası -> brainstorming
 • etkileyici, serinkanlı-> cool
 • hoşça kal-> bye bye
 • tamam-> okey
 • farklı-> marjinal

Ancak burada tamam sözcüğünün Arapçadan ve hoş kelimesinin Farsçadan geldiğini belirtmek uygun olacaktır.[1].

2. İngilizce dilbilgisinin ya da yazım kurallarının Türkçeye aktarılması. Örneğin:

 • Seviyorum -> Sewiyorum
 • Yok daha neler -> Yoq daha neler

3. İngilizce'den Türkçe'ye Fransızca aracılığıyla tercüme yapılması. Örneğin:

 • Congruent -> Kongruan

4. Türkçe'deki karakterlerin(harflerin), başka dillerdeki sembol ve harfler katılarak yazılması.

 • Bb -> ßß
 • Kk -> Qq
 • Vv -> Ww
 • Ee -> Éé/Èè/Êê/££/€€
 • Şş -> $$
 • Çç -> ¢¢
 • Ğğ -> harf+harf
 • Öö -> Õõ
 • Ff -> ƒƒ

gibi örnekler verilebilir.Konu başlıkları

[değiştir] Dilde yozlaşmaya karşı akımlar

Son yıllarda Türkçede meydana gelen yozlaşmanın büyük artış göstermesi çeşitli çevrelerce farkedilmiş ve buna önlem alma yoluna gidilmiştir. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve şahışlar bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar.

Oktay Sinanoğlu gibi ünlü Türk profesörleri de konuya kendi bakış açıları ile eğilmiştir. Hatta Sinanoğlu, yazmış olduğu "Bye Bye Türkçe" gibi kitaplarla halkı bu konuda duyarlı olmaya davet etmiş, halkı aydınlatmaya çalışmıştır. 2003 yılından itibaren, çeşitli üniversitelerde öğrenciler tarafından Türkçe toplulukları kurularak gençlere Türkçeye sahip çıkma bilinci aşılanmaya çalışılmaktadır.

[değiştir] Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar

Türk Dil Kurumu, Türkçenin yozlaşmasına karşı çıkmaktadır ve bu amaçla İngilizce sözcüklere Türkçe karşılıklar yayınlamaktadır. Bu çalışmalarda özellikle Türkçe karşılıkları olduğu halde İngilizceleri tercih edilen dejenerasyon, trend gibi sözcükler hedef alınmaktadır.

[değiştir] Kaynakça

[değiştir] Dipnotlar

[değiştir] İç bağlantılar