Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Wikipedia:Phủ nhận chung – Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia:Phủ nhận chung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Wikipedia Không Khi Nào Đảm Bảo Giá Trị Pháp Lý

Wikipedia là một bách khoa toàn thư trực tuyến với nội dung mở. Đó là một tập thể tình nguyện bao gồm các cá nhân và nhóm người để xây dựng một nguồn chung về kiến thức của nhân loại. Cấu trúc của nó cho phép bất cứ ai với một kết nối vào mạng Internet và một trình duyệt Web có thể được sửa đổi nội dung tìm thấy ở đây. Vì thế, xin hiểu rằng những gì tìm được ở đây không nhất thiết là đã được duyệt soát qua bởi những nhà chuyên môn với hiểu biết cần thiết để cung cấp cho bạn những thông tin hoàn hảo, chính xác và đáng tin cậy.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy những thông tin giá trị và chính xác từ Wikipedia, nhưng dù sao, xin được hiểu rằng Wikipedia không thể đảm bảo, trong bất kỳ trường hợp nào, giá trị pháp lý của thông tin được tìm thấy ở đây. Nó có thể vừa bị thay đổi, phá hoại hoặc sửa đổi bởi những người mà quan điểm của họ không tương xứng với thực trạng kiến thức trong lĩnh vực mà bạn tìm hiểu. Chúng tôi đang tìm tòi những phương thức để chọn lọc và nêu bật những phiên bản đáng tin cậy hơn của các bài viết. Phương pháp gần nhất cho một hệ thống duyệt soát chính thức hiện đang có là: Wikipedia:Hội đồng đọc duyệt và Wikipedia:Bài viết chọn lọc, nhưng ngay cả những bài viết này dù đã được hiệu đính bởi những phương pháp trên có thể đã bị sửa đổi một cách không chính xác ngay trước khi bạn xem chúng.

Không ai trong các tác giả, các cộng tác viên, các nhà bảo trợ, các quản trị viên, các nhà điều hành hệ, hoặc bất cứ ai có bất kì liên hệ gì với Wikipedia có thể chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của bất cứ thông tin sai trái hay phỉ báng hoặc về việc sử dụng những thông tin lấy được hoặc kết nối từ những trang web này.

Xin chắc chắn rằng bạn hiểu là những thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp một cách tự do, và rằng không có bất cứ một thoả ước hay hợp đồng gì được ký kết giữa bạn và những chủ nhân hoặc những người sử dụng web site này, những chủ nhân của các máy chủ chứa nó, những cộng tác viên riêng rẽ của Wikipedia, những quản trị viên, điều hành viên hoặc bất cứ những ai có bất kì một liên hệ gì đến công trình này hoặc những công trình phụ cận là đối tượng cho những luận cứ của bạn để trực tiếp chống lại họ. Bạn đang được cung cấp một chứng chỉ giới hạn để sao chép bất kì điều gì từ web site này; nó không tạo ra hoặc hàm ý cho bất cứ một khế ước hoặc khế ước phụ về trách nhiệm pháp lý cho phía Wikipedia hoặc bất cứ đại diện, thành viên, thành lập viên hoặc những người dùng khác.

Bất cứ các nhãn hiệu, thương hiệu phục vụ, nhãn hiệu chung, bản quyền thiết kế, bản quyền cá nhân hoặc những bản quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong các bài viết của bách khoa toàn thư Wikipedia là tài sản của sở hữu chủ của chúng. Sự sử dụng của chúng ở đây không có nghĩa là bạn có thể dùng chúng cho bất cứ mục đích nào khác hơn là việc sử dụng cho mục đích thông tin giống như mục đích của các tác giả gốc của các bài viết ở Wikipedia dưới hệ thống chứng chỉ GFDL. Nếu không đề cập cụ thể thì các trang Wikipedia và Wikimedia không bảo trợ hoặc liên kết với chủ nhân của các bản quyền trên và cũng như Wikipedia không thể cho phép bất cứ quyền sử dụng các tài liệu được bảo chứng. Bạn sử dụng các tư liệu không rõ rệt này với sự mạo hiểm của chính bạn.

Xin lưu ý rằng những thông tin tìm thấy ở đây có thể vi phạm đến luật pháp của quốc gia hoặc phạm vi pháp lí của nơi mà bạn đang xem những thông tin này. Wikipedia không khuyến khích việc vi phạm pháp luật, nhưng vì những thông tin này đang được lưu giữ trong một máy chủ tại Tiểu bang Florida của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chúng đang được gìn giữ với những sự bảo trợ tìm thấy được dưới Điều khoản thứ nhất trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và dưới những nguyên lý của Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc. Luật pháp của quốc gia bạn có thể không nhìn nhận một cách rộng rãi về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận như luật pháp Hoa Kỳ hoặc những nguyên lý trong Hiến Chương LHQ, và vì thế, Wikipedia không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ vi phạm tiềm ẩn đối với những luật lệ ấy nếu bạn kết nối với tên miền này hoặc sử dụng bất cứ thông tin ở đây dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn cần cố vấn cụ thể (ví dụ như y tế, pháp luật, tài chính, hoặc sự quản lý về rủi ro) xin hãy liên hệ với những nhà chuyên môn có bằng cấp hoặc kiến thức trong lĩnh vực đó. Xin đọc Phủ nhận về sự mạo hiểm, Phủ nhận về Y tếPhủ nhận về Pháp Lý về những phủ nhận cụ thể.

Wikipedia không được duyệt soát đồng nhất; trong khi người đọc có thể sửa chữa những lỗi sai hoặc xóa bỏ những đề nghị thiếu chính xác họ không có nhiệm vụ pháp lý để làm việc ấy và vì vậy tất cả thông tin đọc được ở đây thì không hàm chứa bất kỳ sự bảo đảm về tính thích hợp cho bất cứ mục đích sử dụng nào.

Không thể có đòi hỏi bồi thường do hậu quả từ Wikipedia, vì nó là một tập thể tình nguyện của các cá nhân được xây dựng một cách tự do để tạo ra những nguồn mở liên mạng cho các tài nguyên về giáo dục, văn hoá và thông tin. Những thông tin này được cung cấp cho bạn miễn phíkhông có một thoả ước hoặc đồng tình giữa bạn và Wikipedia về việc bạn sử dụng hoặc sửa đổi những thông tin này vượt quá Giấy Phép Sử Dụng Văn Bản Tự Do; cũng như không có bất cứ ai tại Wikipedia chịu trách nhiệm nếu ai đó thay đổi, hiệu đính, sửa chữa hoặc xoá bỏ bất cứ thông tin mà bạn lưu lại trên Wikipedia hoặc những công trình liên quan.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua trang này, và xin hãy thưởng thức những gì bạn tìm được tại Wikipedia.