Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Wikipedia:Robot – Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia:Robot

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Robot ;-)
Robot ;-)

Bộ robot là một chương trình tự động nhỏ, hoạt động trên web Wikipedia, thực hiện một số thao tác thay người. Vì quy định Wikipedia không khuyến khích dùng robot, xin hãy đọc những nguyên tắc dưới đây trước khi thiết lập robot nào trên Wikipedia.

Chúng ta nên ưu tiên việc sửa đổi bằng tay, và chúng ta chỉ cho chạy ở đây những robot đã được xây dựng an toàn. Song song với ưu điểm một robot nào có thể làm nhiều việc trong một lúc, hoạt động của nó đòi hỏi cao tính năng của các thiết bị. Có thể dùng robot để tạo ra hay bổ sung dễ dàng vào bài viết, nhưng robot cũng dễ dàng phá hoại (xem các loại robotlịch sử về các robot trên Wikipedia). Các robot được xây dựng an toàn mang đến nhiều lợi ích cho dự án Wikipedia.

Nếu bạn muốn yêu cầu ai viết một robot để làm việc nào, xin hãy yêu cầu ở Wikipedia:Robot/Xin phép.

Mục lục

[sửa] Quy định về robot

Trước khi chạy robot, nên xin phép ở Wikipedia:Robot/Xin phép. Xin hãy chú thích robot này sẽ làm cái gì. Cộng đồng phải thuận đề nghị của bạn trước. Chờ đợi một tuần để xem nếu có người nào chống đề nghị, nếu không thì chạy thử nó đi trong một thời gian ngắn để cộng đồng xem nó tốt hay không. Sau bước này, nên xin cờ robot ở Wikipedia:Tin nhắn cho người quản lý.

Khi xin phép ở Wikipedia:Robot/Xin phép, xin hãy chú thích những thông tin dưới đây:

 1. Nếu người phải chạy nó bằng tay hoặc nó chạy tự động theo giờ
 2. Thời gian sẽ chạy
 3. Nó chạy dựa trên chương trình và ngôn ngữ lập trình nào
 4. Nó làm gì
  • Tại sao bạn cần chạy nó?
  • Nó có đủ quan trọng để Wikipedia cho phép không?

Bạn nên viết trang thành viên của robot trước khi xin phép ở Wikipedia:Robot/Xin phép:

 1. Chú thích robot có mục đích nào, và nó dựa trên ngôn ngữ lập trình và chương trình nào (thí dụ Python và khuôn khổ pywikipedia).
 2. Chú thích nếu người phải chạy nó bằng tay hay nó chạy tự động theo giờ
 3. Thời gian sẽ chạy
 4. Ai chạy nó

Ngoài ra, cộng trang thành viên của robot vào thể loại Robot Wikipedia. Khi đặt tên cho robot, xin chắc chắn là tên này không giống tên đăng ký của bạn quá, và xin chắc chắn là người ta có thể nhìn vào tên và biết rõ ràng rằng nó là robot.

 1. Chờ để lấy cờ robot, để mới đầu cộng đồng có thể theo dõi nó dễ hơn.
 2. Đến khi cộng đồng thuận robot, nên làm robot chờ đợi 30–60 giây giữa sửa đổi. Sau khi cộng đồng đồng ý và một hành chính viên đã phong cờ robot, nên làm nó chờ 10 giây giữa sửa đổi. Khuyên bạn làm nó chờ hơn trong giờ bận và những ngày bận như thứ hai. Có thể chạy robot vào giờ không bận và vào những ngày thường không bận, như là thứ sáu hay thứ bảy để đừng làm máy cơ sở dữ liệu bận quá.
 3. Vào thời gian chỉnh lỗi, người chạy robot nên ngồi trước máy tính khi robot chạy để tắt nó nếu cần, nếu không thì robot có thể bị cấm, và không cho biết trước.
 4. Thay vì chạy bộ "spider", wget đệ quy, hay phần mềm giống để nạp Wikipedia xuống máy của bạn, xin hãy nạp xuống tập tin database dump.
 5. Người chạy robot nên phân biệt những sửa đổi của họ với những sửa đổi của robot, tức là bạn đừng nên sử dụng tài khoản của robot khi trả lời người khác. Người khác có thể nhắn lời vào trang thảo luận của robot hay người chạy, nhưng người chạy có trách nhiệm trả lời, chứ không phải là robot.

Nếu bạn tính bổ túc hay sửa đổi robot không thuộc mục đích đầu tiên, xin hãy nhắn lời vào trang xin phép, nói về những chi tiết. Nguyên tắc này để chắc chắn là không có người chống robot của bạn.

[sửa] English

Don't speak Vietnamese? If you're looking to run an interwiki bot on the Vietnamese Wikipedia, please leave a message at our guestbook for non-Vietnamese speakers, and we'll walk you through the process of getting bot status here. Or more directly, you can request bot status at this page.

[sửa] Xem thêm

[sửa] Liên kết ngoài