Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Thiên niên kỷ 2 – Wikipedia tiếng Việt

Thiên niên kỷ 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thiên niên kỷ: 1 - 2 - 3

Thiên niên kỷ 2 là khoảng thời gian tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1001 đến hết năm 2000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.