Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Wikipedia:Aansprakelekeid - Wikipedia

Wikipedia:Aansprakelekeid

Uit Wikipedia

Ier stoan de zogenoamde disclaimers en ander juridische tekstn.

Inoud

[bewerkn] Der is gin garantie da olles da in de artikels stoat, juste es

De Wikipedia es een gemêenschapsproject dat gemakt wordt door e hêel verscheidn publiek. Onjuisteeedn wordn normoal geziene zêre gecorrigeerd ma mocht je toch ieverst 'n twuk zien da nie hêel juste es, meugt ge da alsan laatn weetn ip het discuusje-blad die by het betreffnde artikel hôort.

Ge meugt het ôok alsan zelve verandern in 't artikel.

[bewerkn] Aansprakelikeid

De vrywilligers die meewerkn an den encyclopedie ('t publiek, dus ôok gyzelve) aanveirdn gin aansprakelekeid vo de juisteid van d'artikels. De informatie die ier te vindn es, is hêlegans gratis en vry, moa wel te gebruukn ip eigen risico.

Een oantal gebrukers (de zogenaamde sysops) ein extra meuglikeedn ip technisch niveau. Zudder kunn bloadn beveiligen, wegdoene en de schryfrechtn van gebrukers anpassen, meuglikeedn die geweune gebrukers nie ein. Deze groep vrywilligers zyn niet de eigenoars of webmasters van Wikipedia, 't zyn êerder de gastn die instaan vo het ounderoud.

Ip juridisch vlak ein gebrukers (anonieme, geweune en sysops) gin aansprakelikeid, allêne de eigenoare van Wikipedia, de WikiMedia Foundation, es de eindverantwoordelikke.

Mocht er een probleem zyn, pakt dan êest contact ip met vls.wikipedia (byvôorbeeld êen van de sysops).
Ge kunt ôok e klacht verzenden, in 't Iengels, noa:

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC.
204 37th Ave N, #330
St. Petersburg, FL 33704
United States of America

e-mail: board AT wikimedia.org

[bewerkn] Auteursrecht teksten

Olle tekst, ofbeeldingn en andere media volt ounder de GNU/FDL-licentie.

[bewerkn] Pers

Zie Wikipedia:Pers.