Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the West-Vlams - Wikipedia

West-Vlams

Uit Wikipedia

West-Vlams
Toalgebied van 't West-Vlams
Toalgebied West-Vloandern, Frans-Vloandern, Zêeuws-Vloandern
Sprekers West-Vl.: 1.000.000
Frans-Vl.: 40.000
Zêeuw-Vl.: 70.000
Toalfamilie Indo-Europees
Stoatus
Officieel in (nievers)
Toalorganisoatie (ginne)
Daterienge
Voorloper Middelnederlands (Vlams)
Toalcodes
ISO 639-1 vls
ISO 639-3 vls

Et West-Vlams es de meest zuudwestelikke dialectgroep van 't Nederlands. 't Es gesprookn in de provinsje West-Vloandern in België, in Frans-Vloandern in Vrankryk, en in et westn van Zeeuws-Vloandern in Olland.

Ook in 't westn van Oost-Vloandern zyn d'r dialectn gesprookn die goed up 't West-Vlams trekkn, lik in de streekn van Maldegem in et Meetjesland, of in Zulte da nevers Woaregem ligt.

Inoud

[bewerkn] Geschiedenisse

't West-Vlams en 't Oost-Vlams zyn de directe upvolgers van et Vlams da gesprookn wos in 't middeleeuwsche groafschap Vloandern. Da kwam a peu près overeen mei de udige provinsjes West-Vloandern en Oost-Vloandern in België, en mei de Fransche regio Frans-Vloandern.

't Grotste stik van de Middelnederlandsche literature es in 't Vlams en 't Broabants geschreevn. Da komt omdat in de 13e en 14e eeuwe et literaire zwoartepunt in Vloandern en Broabant lag.

Et Middelnederlands es de verzoamelienge van de Nederfrankische dialectn die deur de platselike bevolkienge woarn gesprookn in grote deeln van de Lege Landn in de periode van 1150 tot 1500.

Bekende Middelnederlandsche werkn lik Van den vos Reynaerde, Karel ende Elegast, Ferguut, Floris ende Blancefloer en de werkn van van Maerlant (lik Der Naturen Bloeme) zyn ollemoale in 't Vlams geschreevn.

[bewerkn] Indelienge van 't West-Vlams

De Nederfrankische dialectn gesprook'n in Vloandern, Olland en grensstreek'n.
De Nederfrankische dialectn gesprook'n in Vloandern, Olland en grensstreek'n.

De Vos (zie Referensjes) deelt et West-Vlams in up boasis van verschilln in klanke en woordvormn.

[bewerkn] NW WVL en ZO WVL

Er zyn grote overeenkomstn tusschn et Noordelik West-Vlams, Westelik West-Vlams en et Frans-Vlams. Die verzoamelienge streektoaln es dikkers Noordwestelik West-Vlams of ofgekort NW WVL genoemd.

Zuudoostelik West-Vlams, kortweg ZO WVL, es synoniem vo et Continentoal West-Vlams omdat et surtout gesprookn es in et zuudoostn van de provinsje, surtout in de regio Kortryk-Roeseloare-Tielt.

De verschilln tusschn et NW WVL en ZO WVL zoudn te verkloarn zyn deur den invloed die 't Oost-Vlams en 't Broabants gehed ein up et West-Vlams uut et verstedelikte zuudoostelik deel van de provinsje mei de vlasverwerkienge in de Leiestreke. Wuk da veel minder gebeurd es by de meer landelik gebleevn bevolkienge uut de Westoek, Frans-Vloandern, de Polders en de kust. [zie ook Ryckeboer]

[bewerkn] West-Vlamsche toalkunde

Up uus Portoal:Toale ga je artikels vindn over:

  • West-Vlamsche woord'nschat
  • West-Vlamsche vormleer
  • West-Vlamsche klankleer

[bewerkn] Gebruuk van West-Vlams up dizzn Wikipedia

Vo de courante artikels verwachtn me van olle schryvers dan ze dezelfste spellienge volgn. Dienen norm noemn me wyder et Standoardvlams en die stoat ier beschreevn.

D'r zyn uutzounderiengn meugelik woardeure dan de streektoaln in bepoalde artikels beter toet under recht keun kommn. Zie uze regels round streektoaln en spellienge vo de ofsproakn doaromtrent.

[bewerkn] Toalkundige fenomeenn

't West-Vlams verschilt up veel vlakkn van 't Nederlands en van andere (streek)toaln. Ier es en overzicht van de upvollendste verschilln up 't vlak van klankn, grammoatica (of vormleer) en woordnschat.

De voorbeeldn kommn uut:

[bewerkn] Grammoatica

Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurne Yper Roeseloare Tielt Kortryk
Persoonlyke Voornoamwoord'n (ounderwerp)
Wij wynder wy(n)der wyder wyder wyder wyndre widder wulder
Jullie gynder gyder gyder gyder gyder, lender(s) gyndre gudder gulder
Zij zynder zyder zyder zyder zyder zyndre zidder zulder
Persoonlyke Voornoamwoord'n (voorwerp)
Ons uus uus uus nuus, uus nuus, eus oes us oes
Jullie junder junder, julder junder junder junder jundre ulder ulder
Hen under under nunder, under nunder, under nunder, under undre udder under
Bezittelyke Voornoamwoord'n
Onze uze uze uze uuze nuzze, euze oezne oeze oeze
Werkwoordvervoegiengn
Ik ben ik zyn ik zyn 'k zyn 'k zy 'k zy, zyn, benne 'k benne 'k zyn, 'k benne 'k ben(ne), 'k zyn
Verkleenwoord'n
Huisje uuzeke, uuzetje uzzetje, uusje uuzje uzetje uuzetje, uzzegje, euzetje uzje, uuzegie, uuzeke uzzeke euzeke, uuzetje
Meervouden (s of n)
Brillen  ? brils briln  ? brils brils, brill'n  ? brill'n, brils
Broeken  ? broek'n broekn broeks broeks broek'n  ? broek'n, broks
Hemden  ? ems, em'n emn emn ims, emn, emdes im(n)  ? imn
Honden ond'n, oend'n, oenkd'n oen'n oundn oens oes, on'n, oons oundn ond'n ond'n, on'n
Kleren  ? klèr'n kleers  ? kleers, klêers klieer'n  ? klièr'n/klêers
Konijnen keuns keuns keuns keuns keuns keuns  ? keuns, kenins
Schoenen schoen, sjchoens sjhoes, sjhoen sjchoen, schoes sjchoen sjchoen, sjkoen schoen skoen, skoens, schoen skoen, skoes
Treinen trings trengs trings trings trings trings trings  ? trings

[bewerkn] Woordnschat

Nederlands Brugge Ostende Diksmude Veurne Yper Roeseloare Tielt Kortryk
Verwant met saksisch
Fles (bottle) flasjche bottel, flasche bottel, flasche flesjche flesje, flosjke, flasje flosse, floschke flasse flaske, flasse
Krabben (to scratch) schartn, sjchartn sjchartn scharten sjcharteln sjhartn, sjkaartn, scharteln kram'n, skarten, scharten schartn, skartn skarten
Ledigen (idle) liegn, leegn ydl'n, leegn ydeln, leegn ydeln ydeln, leegn yl'n, ydeln leegn, utgietn ieln, leeg oaln, oit oaln
Naderen (to near) noazn noaz'n, noar'n noazn noazn noazn noaz'n noadern, dichterkomn noazn, noidrn
Nergens (nowhere) nieverst, nieverans nievers, nieverans nieverst, nowerstn nowwers(t) nowwers, nieveranst, nievers nievers, niewers nievers(t) nievers(t), nowwers, nievranst
Onkruid (weed) oenkruud, wied oenkruud oenkruud oenkrúd, vernient wied, (on)kreud onkruud, kruud onkrud onkrud, krud, kroid
Regen (rain) regen reegnn reegn, rinne reegn rin, rinne, reen rinne reegne reegne
Schreien (to scream) schrjimn, sjchreimn, bleitn blèètn blèètn, schrièwn sjchreeuwn, blèètn sjkreemn, krysjn, kreesj'n, bleitn blètn skrjimn, bleitn skrjim, bleitn
Weinig (a little) winnig, lettre winnig winnig, letter nie vele weineg, letter winnig, lettre winnig, lettr lettr(e)
Overige
Zie West-Vlamsche klankverschuviengn
Zie Typische West-Vlamsche woordn

[bewerkn] Ingveoonsche toale

Lik by 't Iengels en 't Fries eit ook et West-Vlams deelgenoomn an d'Ingveoonsche klankverschuviengn. Zie dat artikel vo meer uutleg ierover.

[bewerkn] Referensjes

  • De Vos, M. Taal in stad en land - West-Vlaams, Uitgeverij Terra - Lannoo, 2005, ISBN 90 209 6051 2
  • Ryckeboer, Hugo. Taal in stad en land - Frans-Vlaams, Uitgeverij Terra - Lannoo, 2005, ISBN 90 209 5856 9
  • van der Wal, Marijke. Geschiedenis van het Nederlands (reeks Aula), Uitgeverij Het Spectrum, 1992. ISBN 90 274 1839 X

[bewerkn] Externe koppeliengn