मराठी बायबल

[Marathi Holy Bible]

मराठी भाषेत पवित्र बायबल पासून एक पुस्तक निवडा