Web Analytics

Static Wikipedia: Italiano -Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco - Portoghese
Olandese - Polacco - Russo - Turco - Svedese - Swahili - Afrikaans - Vietnamita
Ebraico - Greco - Arabo - Coreano - Finlandese - Winaray - Giapponese - Ungherese
 
Esperanto - Napoletano - Siciliano - Estone - Quality - New - Chinese Standard  - Simple English - Catalan - Gallego - Euskera
Static Wikipedia - Other Languages:  aa - aab - als - am - amg - an -  arc- as - ba - bar - bat - bcl -  be - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr
Wikipedia for Schools: English - French - Spanish - Portuguese
101 free audiobooks - Stampa Alternativa - The Open DVD - Open Bach Project  - Libretti d'opera - Audioletture
?ачална ?траница — Уикипеди?

?ачална ?траница

от Уикипеди?, ?вободната енциклопеди?

Добре дошли!

Здравейте и добре дошли в Уикипеди?, ?вободната енциклопеди? на повече от 200 езика, ко?то в?еки може да редактира, развие и обогати. ?ко не знаете откъде да започнете, препоръчваме ви да прочетете ?аръчника на уикипедианеца!

Първата ?тати? е ?ъздадена в началото на декември 2003 г., а в момента ?е работи по 57 188 ?татии, защитени ? Лиценза за ?вободна документаци? на Г?У. Това означава, че те ?а ?вободни и винаги ще бъдат такива!

Допълнителна информаци? и полезни указани? ще откриете и в портала за общно?тта. Като начало, ако желаете, можете да разширите ?тати?та за родни? ?и град или ?ело.

Инициатива „Уикипеди? 100 000“


Уикипеди?:Инициатива „Уикипеди? 100000“
Инициативата „Уикипеди? 100 000“Информаци? за изображението


?а 13 ?ептември 2007 г. започна инициативата „Уикипеди? 100 000“ по привличане на медиен и обще?твен интере? и нови редактори към българ?ки? клон на Уикипеди?. Въпреки че в името на кампани?та при?ъ?тва емблематичното чи?ло 100 000, инициативата н?ма да ?пре до там. Важна е не про?то бройката ?татии, а иде?та ?вободното енциклопедично ?ъдържание, до?тъпно на българ?ки език, да ?е увеличава и в?е повече да ?е подобр?ва.

?траницата на инициативата има информаци? как можете да помогнете — като доприне?ете ? повече публично?т и нови ?татии.


Съдържание

Българи?

Българи – Градове и ?ела – И?тори? – Култура – Географи? – ?аука – Образование – Политика – Спорт – още...

Светът

Европа – ?зи? – Северна ?мерика – Южна ?мерика – ?фрика – ?в?трали? – ?нтарктида – Градове – Земни форми – Климат – още...

Природоматематиче?ки науки

??трономи? – Биологи? – Информатика – Математика – ?ауки за Зем?та – Физика – Хими?

Хуманитарни науки

?нтропологи? – Географи? – Езикознание – Икономика – И?тори? – П?ихологи? – Социологи? – Фило?офи? – още...

Техниче?ки и приложни обла?ти

Земеделие – Интернет – Комуникации – Медицина – Образование – Право – Промишлено?т – Строител?тво – Техника – Тран?порт – още...

Култура и изку?тво

По ?вета – Литература – Кино – Музика – Медии – ?рхитектура – Живопи? – Театър – Религи? – още...

Обще?тво

Организации – Култура – Религи? – Предраз?ъдъци – Сигурно?т – Политика – ?аука – още...

Живот и забавлени?

Готвар?тво – Здраве – Игри – Сек?уално?т – Спорт – Туризъм – още...

Други категории

В?ички ?татии – ?ови ?татии – Спи?ък на ?пи?ъците – Спи?ък на ?траните по ?вета – Календар – Биографии – Картинки

Преглед на ?татиите:
по азбучен ред | по категории | портални ?траници

Уикипеди? на други езици

Помощ

Избрана ?тати?

Орион е архитектура за ко?миче?ки кораб, ко?то ?е разработва от ??С? — ко?миче?ката агенци? на С?Щ. Планира ?е да може да превозва от 4 до 6 а?тронавта. ?генци?та ?м?та да го из?трелва на ракетата ?ре? I, ко?то ?ъщо е в ?тадий на разработка. И Орион, и ?ре? I ?а компоненти на проекта Кон?тилейшън на ??С?, който има за цел да изпрати хора из?ледователи на Луната до 2020 година, ?лед това до Мар? и на други ме?та в Слънчевата ?и?тема. ?а 31 авгу?т 2006 година ??С? подпи?ва договор ? компани?та Локхийд Мартин за развиване на дизайна и произвеждане на ко?миче?ки? кораб. Орион ?ъчетава дизайна на ?поло и ча?т от оборудването и компонентите на ко?миче?ката ?овалка ? по?ледните технологии и нововъведени?. Първите те?тове на Орион ?е очаква да бъдат извършени през 2009 година, а привеждането му в употреба е планирано за 2014 година.

Орион ?е ?ъ?тои от два модула — едини?т е предназначен за екипажа, а други?т за оборудването, животоподдържащите ?и?теми и ?и?темите за задвижване. Модулът за екипажа е ?набден ?ъ? ?и?тема за ?качване ? други ко?миче?ки кораби като Международната ко?миче?ка ?танци? и бъдещите ко?миче?ки кораби за пътеше?тви? отвъд земната орбита. Тази ?и?тема би позволила по-продължителна поддръжка на ко?миче?ки? теле?коп Хъбъл, ?лед евентуалното му при?по?об?ване през е?ента на 2008 година. Във втори? модул ?е ?ъдържат в?ички ?и?теми, нужни за пре?той и маневриране в ко?мо?а. Във варианта на Орион за полети до Луната, той ще играе рол?та и на ракетна ?тепен, ко?то да из?трел? кораба от орбитата около Луната, обратно към Зем?та. още »


?а днешната дата през...

Знаете ли..

If you don't speak Bulgarian, please visit our embassy.

Сродни проекти


Уикицитат Уикицитат
Цитати, афоризми, крилати фрази
Уикиречник Уикиречник
Многоезичен речник
Уикикниги Уикикниги
Книги, учебници и ръковод?тва
Уикиновини Уикиновини
?овини
Сродните на Уикипеди? проекти ?е поддържат от Фондаци? Уикимеди?.

Тази ?траница е защитена. ?ко желаете да направите промени, мол? редактирайте те?товата ?траница или ни о?тавете бележка на нейната ди?ку?ионна ?траница.