EBOOKS AND AUDIOBOOKS DISTRIBUTION

Amazon: [Kindle]

Audible [audiobook] [curatela]

GooglePlay [audiobooks]

Mondadori Store [audiobooks] [ebooks]

Kobo [audiobooks/ebooks]

Libraccio [audiobooks] [ebooks] [classicistranieri] [curatela]

Libreria Universitaria [ebooks]

IBS [audiobooks/ebooks]

LaFeltrinelli [audiobooks/ebooks]

Youcanprint [audiobooks/ebooks]

Barnes and Noble: [audiobooks/ebooks]

Findawayvoices Shop [audiobooks]

StreetLib: [audiobooks/ebooks]

Audiobooks.net [audiobooks]

Casa del libro [ebooks]

Libro.fm [audiobooks]

Gandhi [audiobooks/ebooks]

Web Analytics
ទំព័រដើម - Wikipedia

ទំព័រដើម

From Wikipedia

​​​​
{270}pxx{100}
Install Khmer Unicode fonts if you can not read Khmer words Quarto អង្គការវីគីមេដៀ វីគីភីឌា:ជួបប្រទះ

IRC ជួយយ៉ាងណា នោះគឺអី្វ កិច្ចការ

Image:Featured_article_letter.PNG

មហាឃោសនន
មហាឃោសនន
មហាឃោសនន្ន

(ពាក្យពេញគឺ សម្តេចព្រះមហាឃោសនន្ន) (ខែឧសភា ២៣ ១៩១៣-ខែមិនា ១២ ២០០៧) ព្រះអង្គគឺជាសម្តេចសង្ឃរាជនៃប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេល សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហម (១៩៧៥-១៩៧៩) និងសម័យរបបនៃ លទ្ធិកុំមុយនិស្តនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា នាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា(១៩៧៩-១៩៩១)។

ព្រះអង្គមានព្រះនាមជាភាសាបាលីគឺ ឃោសនន្ន ដែលមានន័យថា ជាមនុស្ស ពោរពេញទៅដោយរីករាយក្រៃលែង។ ព្រះអង្គបានប្រសូត្រឆ្នាំ១៩១៣ ក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែ នៅខេត្តតាកែវ, ប្រទេសកម្ពុជា។ កាលនៅក្មេង ព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយក៏បានចូលបំរើជាក្មេង វត្តតាំងពីអាយុ៨ឆ្នាំ ។ ព្រះអង្តត្រូវបានយល់ព្រមទទួលអោយបួសជាលោកនេននៅអាយុ១៤ឆ្នាំ។ សម្តេចព្រះមហាឃោសនន្នបានសិក្សាភាសាបាលីនៅវិទ្យាល័យវត្ត ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានទៅ បំពេញការសិក្សានៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបង មុននឹងព្រះអង្គយាងទៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីស្វែងរកសិក្សាភាសាបាលីបន្ថែមនៅសកលវិទ្យា Nalanda នៅ Bihar ។​(បន្ត) អត្ថបទគំរូ

Image:Didyouknow.PNG

  • ព្រះសង្បសម្ដេចព្រះមហាឃោសនន្ទបានទទួលរង្វាន់ណូបែលសនិ្ដភាព ចំនួន ៤ដង!
  • មានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានប្រសិទ្ធិប្រគេននាមថ្វាយព្រះសង្ប

សម្ដចព្រះមហាឃោសនន្ទ ថាជា«មហាត្មៈ គន្ធី ខ្មែរ»ដែលនាំមកសន្តិភាពអោយប្រទេសខ្មែរ?

  • អង្គរវត្តគឹជាអច្ឆរិយះដ៏អស្ចារ្យនៅពិភពលោក។
  • ភាសាខ្មែរមានអក្សរក្រមវែងជាងគេនៅពិភកលោក។
  • សំរាប់ជនបរទេសមកពីទ្វីបអីរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិក​ ភាសាខ្មែរជាភាសាមិនពិបាករៀនដូចភាសាមួយ ចំនួនលើពិភពលោកនោះទេ។
  • "ថ្ងៃ​បុណ្យ​នៃ​ក្ដី​ស្រលាញ់" គឺជាបុណ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគូរសង្សារត្រូវបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងគ្នា ដោយទិញជំនូនអោយគ្នា, ​

ប្រទេសខ្មែរមានបុណ្យបុរាណច្រើនណាស់ដែរ ដូចជាបុណ្យមាឃបូជា, បុណ្យចូលវស្សា, បុណ្យចេញវស្សា, បុណ្យកឋិនទាន, បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ, បុណ្យអុំទូក, បុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័ល, បុណ្យអកអំបុក, បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ, ... ហើយក៏មានបុណ្យចូលឆ្នាំសកល, បុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ (Valentine Day) យកលំនាំតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ។

  • វីគិផេឌាខ្មែរមាន១៤៤អត្ថបទហើយ!!!!
  • យើងត្រូវការសរសេរ១៦៤៨២១៥អត្ថបទ ដើម្បីស្មើវីគិផេឌាភាសាអង់គ្លេស?
វីឌីភីឌៀមាន​ ៣៧០ អត្ថបទ!

Image:News.PNG

ពត៌មានវិគីភេឌៀ
ប្រភព

ទំព័រទាំងអស់

  • វីគីភីឌៀ:កន្លែងប្រជុំចំណេះដឹងពហុជំពូក, ជាបណ្ណាល័យចំណេះ។
  • គំរោង៖ ផតថល សហគម
នេះជាប្រទេសខ្មែរ
នេះជាប្រទេសខ្មែរ


Link: Wikimania Website (ភាសាអង់គ្លេស)
Dear visitor, Khmer Wikipedia uses Khmer Unicode Fonts. In order to see it, you have to prepare your computer installing it. Khmer Unicode uses the same regional configuration of the Catalan language that you have to look in your control panel. Unicode TTF fonts can be found at: David McCreedy's Gallery of Unicode Fonts or in Khmeros Installation. For instructions in other language go to KhmerOs or #khmeros

For non-Khmer-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in ChatKhmer. See also A guide to the Khmer Wikipedia and Wikimedia Embassy.

Download ISO files from Walnut Creek and Others: Telecom 1996 - ADA (International Language for Software Engeneering) - AmiNET CD-ROM - Audio Toolkit - Avalon - BSD Docs -  CD-ROM of CD-ROMs - CICA for Windows 1 - CICA for Windows 2 - CicaNT - Cica1204 - CUG 1293 - DOOM CD - DOOM Tools - EAST 0894 - Garbo - Gif Galore - Usenet Source Code - Internet Info - Linux Web ToolsMusic Workshop - Windows NT -  Perl CD-ROMPower DOS - SCI Lib - SIMTEL92 - Space Shuttle Encyclopedia - Teacher2000 - Walnut Creek - Welcome to Africa - Butterly - Documenti (IT) - GNUtembergLa Coleccion (ES) - Libris Britannia - Project Gutenberg 94 - Project Gutenberg 97 - Giga Games - GNU X11R5 - Hobbes OS2 - Kirks Comm CD - RedHat 5.1 - CPM94 - OWA 1.7.7 - Perl CD 95 - SIMTEL10000 - Slackware 3.5 - SourceCode 0394 - Sys Vr4 - TaxInfo93 - Tex95 1 - Tex95 2 - RedAlert CD - CRV2 Collection - WCSampler44 - FractalFrenzy - World Radio Amateur Directory - PCOpen - 100 GreatGames - 1000 Games - 1000 HotGames - BadKillyMeow - BadKittyGothic - BBS Documentary DVD - BeachWare - BlachHawk97 - Complete Internet Archive -  Cybernet - DiamondCollection - FunPack93 - GigaGames3 - GigaGames5 - GoldGames - BusinessPlatinum -  BBSCompanion - HPAVC CDRom - HubbleSpace_1 - HubbleSpace_2SoundEffects - AMGKleptomania - AMGGrooveActivator - AmigaStXX - BigBang - DrumBase5000 - eGames151 - ELab1 - ELab2 - ELab3 - ELabCD1 - ELabCD2 - GeminiAtari93 - Greytsounds - HollywoodEdge - BrazilianPercussions - MasterbitsTR - MasterbitsClimax7 - MicroforumWIN1 - MicroforumWIN2 - MidimarkPro - ModemMadness - MusicStoreSound - NASASourceCode - NetwareSuperLibrary - NiceBeats28 - NiceBeats29 - NightOwl17 - NightOwl19 - NewGold1 - NewGold2 - UniverseOfSounds - PCSIGHome - PCSIGGames - PhoenixCD5.0 - PowerDos96 -PSL5 - PSL7 - PSL7bis - ArcadeMania - ReligiousClipart - Ruby - SapphireCollection - ScreenSaver98 - SharewareBackthrough - SharewareHeaven14 - SoundGallery - SoundsGood - SoundScan - SpaceAndAstronomy - SvCollect5 - SyntWorx - TucowsCD2 - ASPCD - JohnRuskinInstallation - JohnRuskinCD - TurboLinux98CD1 - TurboLinux98CD2 - GameWareCollection - UrbanShakedown - VoiceCrystal - WizooPlatinum - Wurlitzer - 4.4 BSD Lite Export - 640MbShareware - CD-ROMToday - CE_OP_CD - CDFacil1 - CDFacil2 - CDFacil3 - InnerWorld - MDCDRomMikroDAT2 - Pegasus4.0 - Saitek - Saturn - SharewareStudio - SLS CD.ROM - SoMuchShareware - StrategyAfterLife - Biblioteca3.7 - CDRom54cDVD0905 - cliCK12.7 - InternetWorld97 - LaBiblePC - Level0298R - MisterDrom - PCbresp - Expert15 - Expert27 - Expert33 - Expert34 - Pswe010 - RCDRom31 - Rom1025 - SoftMag - MacBible

MundoDoCDROM (Portuguese): 54 - 60 - 125 - 128 - 136 - 08 - 114 - 119 - 120 - 17 - 27 - 32 - 33 - 49 - 55 - 57 - 61 - 61bis - 65 - 66 - 67 - 79 - 92 - 59 - 69 -138 - 75 - 16 - 2 - 3 - 4 - 6

MundoDoLinux: 10 - 12 -13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 37 - 44a -

LinuxXF: 137 - 50a - 50b - 50c - 102 - 108 - 109 - 126 - 166 - 183 -           

SIMTEL Special: CD1 - CD2 - 2001 - 1/1997 - 2/1997 - ForWindows96 -   
              
CICA32: 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4

National Geographic: 1900-1906 - 1906-1909 - 1888-1900      
 
Project Gutenberg: Project Gutenberg - DVD 2002 - PG2003 - PGCD - PG DVD 2010 - PG DVD 2006 - PG CD 2007 - Some Best PG - PG Audiobooks MP3 - PG Audiobooks OGG -
PG Texts TXT - PG MP3 - PG OGG - PG TXT -  ZIM files - English ZIM - Zim for Kiwix -

LinuxMagazine: 40 - 142 - 114 - 120 - 121a - 121b - 122a - 122b - 123a - 123b - 125a - 125b - 130 - 139 -  

PierShareware: CD1 - CD3 - CD4 - CD8 - CD9

SharewareOverloadTrio: Volume1 - Volume2 - Volume3

Websites for Download: Hesperian Health (AR) - Kaos Small (AR) - Kaos Big (AR) - Arvind - Deutsch-Arabisch - Kaos (DE) - Project Reconnect (DE) - Deutsch als Fremdsprache - African History - Algebra to go - Binofino - Bookdash - Cats & Dogs Books - Ck12 - Corel Knoweledge - Educate - Fantastic Phonics Adults - Fantastic Phonics Child - Feed the Monster - GCF2015 - Iicba - English Language Training - Math Expressions - Mustard Seed Books - Ole Nepal - OpenStax - Rachel - RachelCourses - Saylor - Siyavula - StoryBooks - Tanzanian Exams - Wassce - Women in African History - Biblioteca (ES) - CNB Guatemala - EducaLAB (ES) - GCF2012 (ES) - Mustard Seed Books (ES) - Rachel (ES) - Tocomadera - Afrique - Cats & Dogs Books (FR) - Ebooks Gratuits (FR) - Haiti Futur (FR) - Kaos (FR) - StoryBooks (ID) - Deutschkurse - Kaos (PT) - Kaos (SW) - Refugees - Appunti di informatica liberaWatch Tower Library -

Wiki Projects: English Wiki Abstracts (XML) - Education - CDpedia0.7 - DVDpedia0-7 -  MLWikipediaCD - WikipediaPL06 -

ZIM Projects: Wikipedia - Wikisource

AKAI S6000 - Ultimate - Vol. 5 - World Sounds

Best Service -  DanceFloorBast - DanceMegaDrumsEthnicJourneySound - KillerHorns - DOM - RossGarfieldDrums

Cream of the Crop: 1 - 11.1 - 11.2 - 2 - 24 - 25 - 26 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8.1 -

InfoMagic: Games1 - Games2 - NTSource1 - NTSource2 - Windows3Pack1 - Windows3Pack2 - Windows3Pack3 - Windows3CD1 - Windows3CD2 - Windows6Pack1 - Windows6Pack2Windows6Pack3Windows6Pack4 - Windows6Pack5 - Windows6Pack6 -

LearnKey 70215 - CD1 - CD4 - CD5 - ClusterServerAdminCD1 - InfraDesign - W2ServerAdmin

QuantumAxcess: EpicGames - JustSports - CoolGames - CoolGamesToo -

Roland C.: CDC01  - GuitarAndBass - SuperSax - Africa - SoloBrass -

Zero-G: BeneathThePlanet - Ethnic - PureTripHop - ReturnToPlanet - WorldClass -