Wikipedia 2006 (Static HTML - No images) is on line here! [.7z dumps also available]
Sorry, English version is not working. Please, connect the Kimya - Vikipedi

Kimya

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Konu başlıkları

[değiştir] Kimya'nın dalları

Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Periyodik cetvelle gösterilen elementlerin ve oluşturdukları bileşiklerin yapılarının ve aralarındaki reaksiyonların incelenmesi kimyanın konusudur. Sınırsız denecek sayıda çok bileşiğin incelenmesini kapsar ve bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır: Analitik kimya, Biyokimya, İnorganik kimya, Organik kimya, Fizikokimya, Teorik kimya, Nükleer kimya başlıca dallardır.Ayrıca son yıllarda gelişmiş olan, agrokimya, medikal kimya, farmakokimya gibi birçok disiplinlerarası alana doğru gelişmektedir.

[değiştir] Kimya literatürü ve onun araştırılması

[değiştir] Birincil kaynaklar

Birincil kaynaklar arasında bilimsel yayınlar, patentler ve tezler sayılabilir.

Kimyadaki bilimsel yayınları izleyip bunları dizinleyen en önemli kaynak Chemical Abstracts'dır. Onun kapsamına alınan dergi sayısı 12.000 kadardır. Özgün dergiler, bilim dernekleri ve ticarî kuruluşlar tarafından yayınlanır.

Patentler, pratik yararı ve uygulanabilirliği olan yeni buluşlardır. Patent kaynakları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Bilimsel ve teknik dergiler: Birçok özetçe dergisi, patentlerin özetçesini yayınlar. Ancak bu yayınlar belirli alanlara odaklanmışlardır, kimyanın tamamını kapsamazlar. Bunların bazı örnekleri:
  • Chemical Abstracts
  • Zeitschrift für Angevante Chemie (1887-): Alman patentleri
  • Chemiker-Zeitung (1882-)
  • Journal of Applied Chemistry (1954-) verilebilir.
 • Patent ofislerinin resmî yayınları: Bunlarda patentlerin özetleri, adları ve numaraları yayınlanır.

Tezler: Üniversitelerde yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerini almak için bastırılarak sunulan araştırma raporları da birincil kaynaklardır. Türkiye'de TÜRDOK yılda bir Tez duyuru bülteni yayınlayarak Türk üniversitelerinde kabul edilmiş doçentlik, doktora ve uzmanlık tezlerini bildirir.

[değiştir] İkincil Kaynaklar

Bu kaynaklarda, birincil kaynaklardaki bilgi özetlenir, tartışılarak derlenir, dizinlere veya düzenlenmiş kaynaklar olan kaynak yapıtlara yani kaynak kitaplara, el kitaplarına, sözlüklere, monograflara, ansiklopedilere ve ders kitaplarına geçim yapılır.

 • Özetçe (abstrakt) dergileri:
  • Chemical Abstracts (1907-)
  • Chemistches Zentralblatt (1897-)
  • British Abstracts (1953-)
  • Chemischer Informatunsdients
 • Özetçe öncesi duyuru servisleri:
  • Current Chemical Papers (1954-1969)
  • Chemical Titles (1960)
  • Current Contents (1958-)
  • Chemical-Biological Actualties (1965-)
 • Tarama yazıları dergileri: Bu dergiler süreli yayınlardır. Organik kimyada tarama yazıları için iki önemli kılavuz vardır:
  • Index of reviews in organic chemistry
  • Index to reviews, symposia volumes and monographs
 • Dizinler (İndeksler): Belirli bir bilginin varlığını, yerini veya bulunma yollarını gösteren araçlardır.
  • Yazar dizinleri
  • Konu dizinleri
  • Formül]] dizinleri
  • Patent dizinleri
  • ''Kitao okumak
  • Kaykay kaymak
  • Amuda kalkmak
  • 2x+5=x X=?
 • Kaynak Yapıtlar: Kimya ve Kimya Mühendisliği'nin her dalı için geçerlidir.

Sık sık basılmazlar ve verdikleri bilgi güncel olmayabilir.

  • El kitapları: Kimyacıların en çok yararlanacağı, en genel ve güvenilir bilgi,

kimyacıya yetecek kadar fizik ve matematik bilgisiyle beraber el kitaplarında toplanmıştır.

  • Daha büyük el kitapları: El kitaplarının daha geniş ve ayrıntılı derlenmiş olanlarında her tür güvenilir bilgi bulma olanağı vardır.
  • Kaynak kitaplar: Kimya bilgisini eleştirisi ile beraber kaynak göstererek veren bir monograftan daha geniş kapsamlıdır.
  • Monograflar: Belli ve tek bir konuda çağdaş bilginin ayrıntılı tarandığı bir eser olarak tanımlanır.
  • Ansiklopediler: Genel kimyadaki veya bilim dallarındaki konuların tartışıldığı ayrı bölümlerden oluşur, düzenleme çoğunlukla alfabetiktir.

[değiştir] Kimya'nın alt dalları

[değiştir] Ayrıca bakınız

[değiştir] Dış bağlantılar


 g  d 
Doğa bilimleri dahilindeki alanlar
Astronomi (gökbilim) | Biyoloji (ve Ekoloji) | Kimya | Yer bilimleri | Fizik


Diğer diller